All-in-One systems works.
Elektronik konsumenterna läser och stöter på olika namn som hemmabio, skräddarsydd installation, ljud och bild installation mm.
Det är oerhört svårt att dra en skarp gräns mellan de och dela på installationerna till vänster och höger eller tilldela de ett namn.
Jag har delat de i tre olika grupper: ljud och bild, larm och övervakning och allt annat fick hamna i skräddarsydd installation.

Ljud och bild installation sammanfattar allt som har med ljud och bild att göra. Det kan handla om en vanligt stereo installation,
en hemmabio installation, installation i ett eller flera rum, i privat eller offentlig miljö (skolor, kontor, fabriker mm) och allt som har
med ens tillgång av ljud och bild att göra. Största utmaningen för en ljud och bild designer eller installatör är framför allt att veta
om kundens behov, användnings området, dennes tekniska färdigheter osv. Viktig moment är att erbjuda ett flexibelt system.
Ett system som kan leva sitt eget liv, vara grund för vidare uppbyggnad eller vara en del av en redan befintlig installation.

Larm och övervakning är en installation som inte så svårt att begripa sig på… när det handlar om användning mm. Här kan det
handla om vanlig installation i hemmet eller i offentlig miljö. Det kan handla även om trådlös eller om IP installation. Olika sätten  
att planera och designa installationen beror även här på kundens behov, användnings området, olika klasser av säkerhet mm.
Här finns även små installationer där kunden har tillgång till bilder från en eller flera kameror direkt i sin smart telefon.

Skräddarsydd installation samman fatta egentligen alla installationer i ett stort system. Distribution och kontroll av ljud och bild i
flera zoner, integration av larm, övervakning, telefoni, belysning i systemet samt hårdvara och mjukvara att koppla ihop och
styra systemet.  Här ingår även olika design och inrednings lösningar som implementeras i installationen och kompletterar den till
en skräddarsydd lösning i ordet riktiga bemärkelse. Även här spelar installatörens färdigheter och kunskap en stor och avgjörande
roll. Vist är det kundens behov som styr alla avgörande moment, men det är fortfarande installation designerna som avgör hur
den skall genomföras.

Macorrado erbjuder sina tjänster till privata personer, små eller stora företag och organisationer som behöver hjälp, råd eller
utbyte av idéer och kunskap vid framställning av det hela installationen. Kunskapen inom Audio och Video design, användning och
implementering av olika produkter för akustikförbättring i olika miljöer används flitig. Alla detaljer planeras och beräknas väl. Detta
hjälper till att alla våra kunder är 100% nöjda med vår arbete. Oavsett det handlar om en enkel och liten installation eller en stor
och komplex system så utförs jobbet med noggrannhet, professionellt och med stor glädje.


Tillhör du de ovan nämnda grupperna, har behov av hjälp med
ljud, bild, larm, övervakning eller annat skräddarsydd lösning,
tveka inte utan skicka ett mail med dina dina frågor, idéer, tankar
och behov. Lösningen är kanske enklare och finns närmare till hands
än du tror.

Ordet slump finns inte i vår vokabulär.
Vårat arbete byggs på starka grunder som kunskap och erfarenhet.
 LJUD & BILD INSTALLATION   SKRÄDDARSYDD INSTALLATION     LARM OCH ÖVERVAKNING