Atlas Balanserad strömförsörjning
Atlas Balanserad transformator är en hel ny produkt. Den är hel tyst och brumm fri så man
kan ha den i lysningrummet utan att lysning nöjet stör. Den finns som 1.0 kVA, 1,5 kVA och
2.0 kVA. Den innehåller 4 Atlas ström grenar som är stjärnkopplade och eliminerar all RFI
och EMI . Atlas EOS används som strömkabel. Innehåller överspänning skyd. Byggs på äkta
balanserad spänning.I vanliga fall få vi 220 V från de två håll i väggen där den levande linjen
levererar 220 V och den neutrala 0 V. Den balanserade transformatorn skapar två linjer på
 
STRÖMFÖRSÖRJNING
110 V vardera, fast i mot fas.All brumm på 0 V annulleras och en ren, ”tyst” 220 V spänning levereras. Ljudmesig, pratar vi
omförbättrad dynamik och detalj rikedom. Luften runt instrumenten är som den man upplever i en konsert hall. Många inspelning
studioanvänder balanserad strömförsörjning för att åtnjuta alla fördelas som den erbjuder. Med den nya, helt tysta balanserade
transformatorn från Atlas, kan vi för första gången användas av en sådan lösning i en lysning rum utan att störras av dennes
brumm. Vid användning av den balanserade transformatorn i hemabio applikationer så upplevs det påtaglig bild kvalité förbättring
samt färg mättnad på korrekt och naturlig nivå.