Små ingrepp för stort ljud...
Alla levande varelser tycker om musik. Vissa är passiva lyssnare, som inte påverkar valet av musik och inte heller utrustningen.
Andra är passiva lyssnare, men påverkar en del ändå. Slutligen finns det en stor grupp av aktiva lyssnare som har möjligheten
att välja både mjuk och hård vara.  Den här ”aktiva” gruppen kan i sin tur delas i tre stora undergrupper:
A-vanliga användare, B-audiofiler och C-teknofiler.

”A”  gruppen består av de som uppgraderar från köksradio till stereoanläggning, förstagångsköpare eller musikälskare. Den här
gruppen är nog i störst behov av guidning genom djungeln av produkter och varumärken. För att inte tala inte om alla ”best buy”
budskap mm som man stöter på. Det bästa sättet, att välja rätt, brukar vara att lyssna på sina skivor på så många som möjligt
olika anläggningar. Välj den som låter mest avslappnad och passar din plånbok.
     
”B” består av människor, som har lyckats ta sig genom HiFi-djungeln med bibehållet intresse för de analoga och digitala
komponenterna. De har lärt sig en del om de dåliga och bra sidorna hos båda världarna. De vet att kablarna gör skillnad.
Min ständiga fråga har varit (och är fortfarande), hur mycket mer, procentuellt, skall man betala för att få viss procent
förbättring? Signalkablarna är också viktiga, men hur mycket får de kosta? 5%, 10 % eller 50 % av systemets kostnad?? Vilken
design, vilket material och vilken längd är bäst? Fråga den Du litar på eller den Du ”tror” kan det. Högtalarkablarna är en viktig
pusselbit också. Här bör man tänka på dess längd, högtalarnas storlek  och totala kraften, som skall föras genom den.  Den
största utmaningen för ”B”-orna är att lära sig sitt rum och att få bukt med akustiken I rummet.Detta är ett pågående och
aldrig avslutad kapitel för en riktig audiofil och musikälskare. Lyssna på olika sorter musik och våga flytta runt dina högtalare.

”C” -orna älskar sina leksaker. Köar för att köpa den senaste i raden av det bästa, den mest avancerade prylen. Självfallet skall
man ha dem alla. Att kunna om och läsa och tolka alla RMS, THD, PCM, dB/m  mm fakta är avgörande detaljer. Fast man kan
också tänka så här: hur viktiga är fakta och siffror egentligen?
- Hur ”tolkar” man högtalarens effekt? Är en kraftig högtalare lika med en säker högtalare, eller? På baksidan av de sönderkörda
Högtalarna jag sett, har det oftast stått 150/250 W och sällan 15/25 W. Man kan nog dra slutsatsen att det är säkrast att driva
en 25 watt högtalare med 150 watt förstärkare och inte vice versa. Paradoxalt nog, men sant.
- Hur avgörande är fakta om förstärkarens uteffekt? Det bästa är nog att läsa om förstärkarens förbrukning på bakpanelen. Det
går väl inte att få ut mera än man stoppa in ... Eller hur???
- Kan även nämna begreppet ”högtalarens frekvensåtergivning”.  
Rummets form och storlek samt möblemanget är integrerade och
avgörande faktorer i högtalarnas återgivning. Man måste var
vidskeplig för att kunna definiera dessa fakta och att de skall
gälla just din eller någon annans lysning miljö?

Oavsett vilken av de ovannämnda grupperna Du tillhör,
vill jag uppmuntra Er alla att ägna tid åt det viktigaste,
musiken. Lyssna på musiken och ha kul. Lycka till och ta
inte allt jag har skrivit på allvar, fast Du kan fråga om Du
undrar om något.
Svaret är kanske enklare än du tror...   
 RUMSAKUSTIK  KABLAR  TWEEKS & FINJUSTERING